TILTAK FOR Å REDUSERE KORONAPANDEMIEN

Koronapandemien setter store begrensninger på samfunnet vårt. Vi har et solidaritetsansvar ovenfor hverandre og vi må alle gjøre vår del for å redusere spredning generelt sett, og holde arbeidsplassen vår smittefri. Vi har utarbeidet en handlingsplan for tiltak om hvordan vi vil ta vare på hverandre i en utfordrende tid for alle.

Ekstreme situasjoner krever ekstreme og utfordrende tiltak. Vi vet at våre samarbeidspartnere alle har gode tiltak for å redusere koronapandemien. Alle oppfordres til å holde seg oppdatert på informasjon fra regjeringen, folkehelseinstituttet og andre instanser via media.

I forbindelse med den pågående nasjonale og regionale håndteringen av koronaviruset, ønsker vi nå å tydeliggjøre våre tiltak for alle som direkte og indirekte jobber med Høgvoll AS.

Generelt:

 • Alle som jobber sammen med Høgvoll AS forplikter seg til å etterleve Folkehelseinstituttet (FHI), nasjonale og lokale myndigheter sine retningslinjer og krav.
 • Ledere på alle nivå i og hos samarbeidspartnere av Høgvoll AS er ansvarlige for å følge opp at disse tiltakene blir bekjentgjort og innført.
 • Ansatte er på samme måte ansvarlige for å etterleve tiltakene.
 • Generelt om kontakt: Begrens kontakt mellom folk, følge henvisninger om minimum avstand, og varighet.
 • Sikre god og fortløpende oppdatert informasjon til alle ansatte og samarbeidspartene som er involvert i samarbeid med Høgvoll AS.

Tiltak ansatte på byggeplass:

 • Ansatte skal holde avstand når de samles i pause, og når spise og møte-rommene brukes.
 • Max. 10 personer i spiserom om gangen, sørg for avstand.
 • Det samme i egne brakker o.l Gjelder også før og etter arbeidstid.
 • Den enkelte skal ikke ha fysisk kontakt med andre på arbeid, verken utendørs eller innendørs, om det kan unngås.
 • Hvis noen av dine nærkontakter er i hjemmeisolering/har fått påvist korona er det viktig at du BLIR hjemme i karantene, og ikke møter på jobb. 

Hygiene:

 • Alle som jobber sammen med Høgvoll AS skal sikre at hygiene overholdes.
 • Personlig hygiene: Hyppig håndvask og desinfeksjon ved bruk av håndsprit skal gjennomføres.
 • Vask av arbeidstøy og personlig verneutstyr skjerpes inn ved hyppig vask og desinfeksjon.
 • Den enkelte er ansvarlig for å følge opp og for å gjennomføre dette.
 • Renhold av verktøy og utstyr: Skjerpes inn.
 • Felles maskiner og verktøy: Det SKAL benyttes hansker, og verktøy desinfiseres i størst mulig grad mellom brukere.

Møter, besøk, sammenkomster og kurs:

 • All fysiske møteaktivitet begrenses på generell basis, og må vurderes om kan erstattes med telefon, video.
 • Kurs: All kursaktivitet avsluttes inntil videre.
 • Besøk: Vi ønsker ikke besøk på Høgvoll AS sin byggeplass eller i våre lokaler i tiden som kommer om det ikke strengt tatt er nødvendig. Dette gjelder alle. Adgang begrenses mest mulig.
 • Kontakt mellom avdelinger og samarbeidspartnere: Unngås der hvor det er mulig, slik at avdelinger og samarbeidspartnere kan skjermes ved smitte.

Transport og reiser:

 • Individuell transport: Transport skal gjennomføres i størst mulig grad alene.
 • Unngå kollektivtransport dersom dette er mulig.
 • Utenlandsreiser: Ansatte frarådes på det aller sterkeste å gjennomføre utenlandsreiser.
 • Karantene etter utenlandsreiser: Alle personer som har vært på utenlandsreise skal holde seg hjemme etter hjemkomst, iht. til gjeldene retningslinjer.
 • Leder er ansvarlig for å gi beskjed til den enkelte om dette.

Risikogrupper:

 • Utsatte personer: Personer som behandles cellegift, kols, astma, alvorlig diabetes, revmatikere med sykdomsmodifiserende medisiner: Disse må oppfordres til å arbeide hjemmefra.
 • Syke barn: Personer med syke barn oppfordres til å holde seg hjemme.
  Forkjølelse og hosting: Personer som er tydelig forkjølte, eller som hoster og nyser må holde seg hjemme.

Melding om fravær:

 • Fravær meldes umiddelbart til nærmeste leder.
 • Nærmeste leder varsler videre til prosjektansvarlig i Høgvoll AS.

Ansatte på reisejobber:

 • Personer som blir sykemeldte eller som må i karantene skal ikke oppholde seg på steder som kan øke risikoen for Høgvoll AS.
 • Den enkelte arbeidsgiver er ansvarlig for å bistå den enkelte med å arrangere egnet sted / transport for sine ansatte.

Bestillinger:

 • Bestill via e-post og telefon.
 • Unngå personkontakt der hvor det er mulig.
 • Bestilte artikler settes frem og hentes.

Varemottak:

 • Alle varemottak skal varsles til mottaker på forhånd

 

Oppdatert 16.03.2021

Flere blogginnlegg