Vi bygger fornybart,
Vi bygger i tre

Tre er et tradisjonsrikt materiale. Det har blitt brukt til bygg og konstruksjoner og andre produkter i flere tusen år. De siste årene har bruken av tre i bygninger ekspandert. Tre er på offensiven og dette skyldes blant annet satsing på forskning og utvikling.

Tre som byggemateriale står i en særstilling som det eneste fornybare byggemateriale vi har. Det fremstilles på en miljø- og ressurseffektiv måte og bidrar til å senke den totale klimabelastningen fra byggenæringen. Tre har også positiv effekt på innemiljøet på flere ulike måter. Dagens arkitekter og ingeniører bidrar til å utvikle materialet gjennom sin innovative trearkitektur.

Bærekraft

Høgvoll er Midt-Telemarks første signalbygg, og vil være et foregangsbygg for regionen hvor bygget blir bygd i massivtre, som både er et CO2 nøytralt materiale, samtidig som det er med på å skape et godt inneklima. Bygget er energi- og miljøeffektivt, og har egen energisentral som vil produsere 40-60% av energien bygget trenger

FNs Bærekraftmål – Høgvoll gjør en forskjell