Blogg

Høgvoll over og under!

Nå øker aktiviteten over gateplan, og her kan du følge med på hva som har skjedd av arbeider under gateplan. Prosjektet har hatt fokus på grunnforhold samt ønsket å avhjelpe parkeringsbehovene i Bø Sentrum ved å maksimere parkeringsareal i kjeller. Mye har skjedd under gateplan siden prosjektet fikk kommunale tillatelser til oppstart 31.mai.

Les mer

TILTAK FOR Å REDUSERE KORONAPANDEMIEN

Koronapandemien setter store begrensninger på samfunnet vårt. Vi har et solidaritetsansvar ovenfor hverandre og vi må alle gjøre vår del for å redusere spredning generelt sett, og holde arbeidsplassen vår smittefri. Vi har utarbeidet en handlingsplan for tiltak om hvordan vi vil ta vare på hverandre i en utfordrende tid for alle.

Les mer