Leverandører

Valg av leverandører, materialvalg og samarbeidspartnere i prosjektet er gjort ut fra høye krav til kvalitet og bærekraft på ulike områder. Prosjektet har kortreist materialer og lokale leverandører der hvor det er mulig.

Eiendomsdrift

Et av Telemarks eldste entreprenørselskaper, som har tatt en ledende posisjon når det gjelder innovasjon og miljø innenfor for bygge bransjen med fokus på bærekraft og miljø. Selskapet har egne ingeniører på bygg og elektro med lang fartids, og jobber med små og store prosjekter. Selskapet har stort nettverk på mange fagområder, og har en sentral posisjon i Norge med tanke på innovasjon og bærekraft.

Ola Roald Arkitektur

Arbeider med innovative løsninger fra skoler, idrettshaller og barnehager, til kulturbygg og boliger. Kontoret har både en PLANAVDELING og en INNOVASJONSAVDELING og arbeider tett med gode rådgivere for å sikre gjennomføringen av gode helhetlige løsninger, fra overordnede planer ned til minste detalj. Kontoret har høye faglige og samfunnsmessige ambisjoner. Vi har lang erfaring med bruk av miljøvennlige materialer og arbeider målrettet for å skape enkle robuste løsninger.

Haugestøl VVS

Haugestøl VVS AS arbeider innenfor nybygg, modernisering og service. Selskapet var tidlig ute med å prosjektere og levere energisentraler, som er et viktig element for bærekraft og miljø. Haugestøl legger stor vekt på kvalitetssikring og kompetanse.

Elektropluss Telemark

Elektropluss Telemark AS tilbyr veiledning i miljøbevisste valg før og under gjennomføring av prosjekter. Gjennom kompetanseheving og videreutvikling får deres ansatte kunnskaper om miljøvennlige løsninger i elektrobransjen, og de stiller krav til entreprenører og leverandører for å redusere avfallsproduksjon og øke avfallshåndtering.

GK Gruppen

GK Gruppen er skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner. De leverer smarte løsninger som gir betydelige energi- og miljøgevinster, samt et optimalt inneklima. GK tar samfunnsansvar ved å gjøre en aktiv innsats innen forskning og bransjesamarbeid, og sørger for å gjenbruke materialer og redusere transport.

Telemark Grunn og Betong AS

Telemark Grunn og Betong AS har fokus på gode arbeidsvilkår og bærekraft i alle sine prosjekter. Deres mål er å redusere restavfall og drivstofforbruket, benytte miljøvennlige produkter og sørge for godt vedlikehold av maskinparken. Kompetanseheving og gode rutiner gir kvalitet i alle ledd.

Splitkon

Fra produksjon av Splitkein-skien på 1960-tallet via egen produksjon av limtre, bygde Splitkon i 2019 Norges – og på det tidspunktet, verdens største fabrikk for produksjon av massivtre. Fabrikken er nå i full drift og benytter kun PEFC sertifisert trevirke fra Norge i produksjonen. Materialvalg påvirker alle byggs miljøprofil og bruk av limtre og massivtre kan i mange tilfeller erstatte andre materialer og redusere CO2-utslippene vesentlig om du vurderer byggets helhetlige konsept.

Serierstad Pelemaskiner AS

Vi er en totalleverandør av kompliserte grunnarbeider. Les mer om våre tjenester, som inkluderer blant annet peler, avstivning og rådgivning.

Sparebank 1 Telemark

Bærekraft handler om natur og miljø, mennesker og økonomi. På disse områdene vil vi bidra til en framtid for kommende generasjoner, fri for utnyttelse av mennesker, sosial dumping og menneskerettighetsbrudd uten ødeleggelser av naturen, som vi tross alt lever av, med en levedyktig økonomi, der ingen tilraner seg midler på andres bekostning.

Systemblokk

Systemblokk er en totalleverandør av betongprodukter for hjem, utemiljø, bygg, anlegg og landbruk. Gjennom innovativ produktutvikling benytter vi vår kompetanse og erfaring til å redusere klimautslippene i flere deler av produksjonen og i det de enkelte prosjekt, og bidrar til effektive løsninger som sikrer bærekraft.

Montèr Storkaas

Vi er som kjent Miljøfyrtårn og har vært det siden 2013. De retningslinjer vi jobber etter er: Miljøfyrtårnarbeid er forankret i ledelsen. Vi har et eiendomsforhold til Miljøfyrtårn. Ansatte deltar i miljøarbeid og kommer med forslag til forbedringer. Miljøarbeid er oppe på avdelingsmøter. Vi har egen person som har ansvar for miljøarbeidet. Vi framsnakker Miljøfyrtårn og miljøarbeid.