Høgvoll AS har valgt EiendomsMegler 1 i Bø

EiendomsMegler 1 Bø får ansvaret for salg av leiligheter i Midt-Telemarks første signalbygg.
Bilde fra kontraktsmøte. f.v. Eiendomsmegler/Fagansvarlig Are Olsen (EM1). Styremedlem Hans Olav Bakås (Høgvoll). MNEF/Prosjektsjef nybygg Telemark Heidi Solvang (EM1) og Styreformann Ole Chr. Aa. Bakås (Høgvoll)

Dette er et foregangs-bygg med tanke på morgendagens bostandard, og vi har i utvelgelsen av megler vært opptatt av å velge en megler som ser og forstår kvalitetsforskjell som nå skapes i dette bygget kontra mer tradisjonell bygg.

EiendomsMegler 1 Bø vant konkurransen, og har alt markert seg på flere områder med sin lokalkunnskap og innsikt rundt salg av foregangs-boliger, og hatt et stort engasjement for å få lov til å selge leiligheter i et spennende urbant bygg i sentrum.

  • Det vil være bygd i massivtre, som både er et CO2 nøytralt materiale, samtidig som det er med på å skape et godt inneklima.
  • Stort fokus på energi- og miljøeffektivitet.
  • Bygget vil sette morgendagens standard for en god kombinasjon mellom næringsarealer og boliger i sentrum.

Leilighetene blir selveiere

Prosjektet har besluttet at leilighetene selges som selveiere. Dette gir lavere bokostnader for den enkelte, samt større frihet, og kanskje det viktigste er at den enkelte eier får ta del i verdiøkningen på en helt annen måte.

Det er Eiendomsmegler/Fagansvarlig Are Olsen som vil lede salgsarbeidet med prosjektet.

Fremdrift

Prosjektet holder planlagt fremdrift, og har stor interesse fra mange hold, både i og utenfor Midt-Telemark som følge av sin unike miljøprofil. Mer informasjon vil komme.

Har du spørsmål så ta kontakt med Are Olsen eller Ole Christian Aa Bakås

Flere blogginnlegg