Kundene står i kø for bergvarmeanlegg etter at strømprisene gikk amok. Vi sliter med å få tak i nok utstyr, sier en monteringsaktør, og viser til sprengt kapasitet i hele Europa.