Norges største boligbyggelag på besøk!

17.06.2022
Usbl er et av Norges største boligbyggelag. Med over 115 000 medlemmer og forvalter 1 700 borettslag og sameier over hele Østlandet.

Høgvoll er et nasjonalt foregangsprosjekt når det gjelder å bygge og forvalte på en bærekraftig måte, og ett prosjekt med lavt klimaavtrykk. I tillegg legger Høgvoll tilrette for sosiale fellesområder og delingstjenester, som også er en viktig del av arbeidet med bærekraft.

Som en viktig del av sin bærekraftstrategi har Høgvoll satt kunnskapsdeling på dagsorden, da Høgvoll er det første kombinasjonsbygget i Norge i massivt tre. 

F.h.: Kjetil Lønnebakke Tennebø

F.v.: Anders Bertheussen, Arvid Johannesen, Per Arild Aasheim, Ole C. Bakås, Kjell Åge Bach

Usbl er forkortelse for Ungdommens Selvbyggerlag, som sammen med sine samarbeidspartnere PV-arkitekter og Trebruk AS kom på besøk for læring og inspirasjon for sitt videre arbeid med bærekraft når det gjelder nye boligprosjekter.

For Høgvoll så handler ikke dette bare om kunnskapsdeling, men det å få møte fagfagfolk og få tilbakemeldinger på løsningen som er valgt for Høgvoll, har stor verdi for oss i vårt videre arbeid sier Ole Chr Bakås som ledet arbeidet med prosjektet.

Ole Chr Aa Bakås, prosjektleder og eier Høgvoll AS

Dette sier de som har kjøpt leilighet på Høgvoll:

Usbl fikk også besøke en av de som bor på Høgvoll, som entusiastisk kunne fortelle:

 «Inneklima er helt unik, veldig godt. Før jeg kom hit bodde jeg i et annet hus i 9 år, Høgvoll er en helt annen opplevelse! Dette går på alt fra måten ventilasjon er løst på til massivtreet unike kvaliteter. Jeg er kjempefornøyd!»

Høgvoll AS – Utvikling som har stor nasjonal interesse:

  1. Massiv tre, første kombinasjonsbygget næring og bolig i Norge, hvor man har utviklet kostnadseffektive areal som brukerne er godt fornøyd med.
  2. Etasjeskille i massiv tre, her har Høgvoll AS gjort et pionerarbeid, og utviklet en helt spesiell «patent» som gjør det attraktivt å bruke tre i etasjeskille, bl.a. i forhold til lyd, og ikke minst treet sine kvaliteter til å stabilisere et godt inneklima.
  3. Ventilasjon i leilighetene, her er det også gjort på helt nye måter, som gir svært godt inneklima for brukerne.
  4. Fornybar energi, Høgvoll skjønte endringene som kom og bygde egen energisentralen som produserer 40-60% av energien som bygget trenger. En investering som har blitt svær lønnsom for seksjonseierne nå som Norge for full merker prisøkninger og effektmåling på både på strøm og nett
  5. Sosiale fellesområder, dette er også nytt i Midt-Telemark, første bygget med stor takhage hvor du finner jordbær, blåbær, blomster, og unike muligheter for rekreasjon. I tillegg har bygget egen «Rast Kaffebar» hvor du finner mat og drikke i hyggelige omgivelser. Dette åpner for en inkluderende og bærekraftig urbanisering

En dag med nysgjerrighet, gode faglig diskusjoner, befaring og møte med bygget og folk, og ikke minst god lunsj på Rast Kaffebar!

Og hva er vel hyggeligere enn å høre fra Usbl og gjengen «Er vel bare å sette i gang nå, blir ikke noe bedre enn dette!»

I tillegg er det selvfølgelig kjekt å få tilbakemeldingen på at bygget passer inn i sentrum, og bærer miljøprofilen på en bra måte.

Takk for besøket og gode tilbakemeldinger, og vi ønsker Usbl lykke til i arbeidet med å bygge for fremtiden.

F.v.: Ole C. Bakås, Arvid Johannesen, Kjetil Lønnebakke Tennebø

Faktaboks
  • Høgvoll er ett stort bygg i 5 etasjer med både næringslokaler og 20 leiligheter bygget i Norsk massiv tre.
  • Naturmateriale slik som treverk er en del av naturens egen syklus, det vil si at det både har egen karbonlagring, kan re-sirkuleres, gjenbrukes, samtidig som materialet ikke gir CO2-tilførsel i atmosfæren etter endt bruksperiode.
  • Treverk har også positive egenskaper for enkeltperson da det bidrar til ett godt innemiljø, det utjevner luftfuktigheter og temperaturer, samtidig gir synlige treoverflater følelse av komfort.
  • Høgvoll er konstruert som et «grønt bygg», med virkninger på både miljø og energieffektivitet, hvor 40-60% av energibehovet produseres via fornybar energi ved egen energisentral i kjeller.

Flere blogginnlegg