God jul til alle dere som følger byggingen av Høgvoll!

Det er nå innspurten på ferdigstillelsen av Høgvoll, vi får mange hyggelige tilbakemeldinger fra ulike hold på at bygget blir fint! Vil som en del av julehilsen ta et lite tilbakeblikk på Høgvollprosjektet. Høgvoll har vært et pionerprosjekt i norsk målestokk når det gjelder organisering, gjennomføring og bærekraft. 

Prosjektet er også det største private prosjekt som noen gang er bygd i Bø. Et inkluderende prosjekt basert på tillit og samarbeid, hvor lokale virksomheter fikk invitasjon til å delta uten tøffe anbudsrunder.

Dette har gitt ringvirkninger lokalt, omsetningsrekord for flere virksomheter med dertil økt sysselsetting og økte skatteinntekter til kommunen, og i tillegg et stort kompetanseløft for mange av virksomhetene.

Det betyr at en større del av verdiskapningen som skjer på Høgvoll blir liggende igjen i kommunen, utover det som ville vært tilfelle i et tradisjonelt byggeprosjekt av denne størrelse.

I Høgvoll sin bærekraftstrategi har vi vektet mange ting, en ting er at vi har brukt kortreist arbeidskraft og leverandører så langt som mulig, men vi har også brukt kortreiste materialer. F.eks så er mye av betong/tre konstruksjoner med råmaterialer fra egen kommune. I tillegg er bygget konstruert som et «grønt bygg», både når det gjelder miljø og energieffektivitet, hvor 40-60% av energibehovet skjer med fornybar energi via energisentralen som er plassert i bygget.

Det aller viktigste bærekraftsmålet i Høgvollprosjektet er naboer og nærmiljø. I det så ligger et svært omfattende arbeid i forprosjekteringen for å bl.a. optimalisere solforhold for naboer, i tillegg til hvordan bygget skulle gli inn som et fint element i utviklingen av sentrum.

Som eksempel så har beboerne på sjukeheimen fortsatt gode solforhold i perioden de vil bruke uteområdene sine, eneste er at det vil skape skygge på to balkonger kl. 15 vårjevndøgn, men allerede 10 dager etterpå, 31. mars, er det full sol på alle balkonger og uteområder. Resten av sommeren fram til 13. september er det ikke noe skygge fra bygget på balkongene til sykehjemmet.

Tilbakemeldingene tyder på at vi har gjort mye riktig med utforming og plassering av bygget. Et annet viktig element har også vært støy for naboer og andre i byggeperioden, hvor byggemåten gjorde at dette ble minimalisert.

Store prosjekter skaper bestandig engasjement, men for oss som har fått gleden av å jobbe tett på prosjektet må vi bare si at dette er et fantastisk prosjekt. Takket være gode samarbeidspartene og en ny måte å organisere denne type prosjekt på, så leverer vi her et «grønt bygg» til samme pris som et tradisjonelt bygg.

Når det gjelder fremdrift så registrerer vi at det har vært ulike forventinger. Dette har vært et stort prosjekt hvor vi som ansvarlig utbygger må ta et helhetlig ansvar. Vi har mange hensyn å ta, med rundt 10 totalentrepriser, flere leietakere og leilighetskjøpere, og i tillegg til pandemi, så synes vi dette har gått over all forventing. 

Som avslutning på 2021 vil jeg også sende en hilsen til media, dere har en viktig rolle i å bringe nyheter til offentligheten. Vi registrerte at det har vært flere store overskrifter, noen positive, men også om bl.a. bøter og tvangsmulkt til Høgvoll og Stasjonsvegen 33. For Høgvoll sin del så må vi nok skuffe dere med at det ikke stemmer. Oppfordring fra oss er å dele litt mer om hvor fint disse to prosjektene utfyller hverandre, de har ulike kvaliteter, og ulik organisering ref. borettslag og selveier, som gir folk som treger ny bolig et godt tilbud å velge i. 

En stor takk til våre naboer for godt samarbeid i 2021. Uansett hvor mye vi har prøvd å skåne dere er det en belastning å leve tett på et slik prosjekt. Dette er ikke glemt, og når anledningen kommer så skal dere få en spesiell invitasjon. 

Vi vil også rette en stor takk til Midt-Telemark kommune, og spesielt teknisk etat. Dere har hatt mange store prosjekter på kort tid, i en periode med pandemi. Vi synes dere har gjort en strålende jobb og takker for godt samarbeid!

En stor takk til våre leietagere for godt samarbeid i 2021, vi gleder oss over at NAV er fornøyd og trives i nye lokaler, og ser frem til at Rast Kaffebar åpner.

I tillegg vil vi rette en stor takk til dere som har kjøpt leiligheter. Vi vet at noen av dere har hatt ønsker om å komme inn tidligere, det har dessverre ikke vært mulig, men nå er det ikke lenge før dere kan flytte inn i det første «grønne bygget» i Bø, som vil være en god investering for fremtiden.

På vegne av prosjektet vil jeg også rette en stor takk til våre leverandører og samarbeidspartnere, dere har gjort en fantastisk innsats og jobb i 2021. I kampens hete er det ikke bestandig lett å se de store bildene, men dere er nå en av de få i Norge som vitterlig kan dokumentere at dere har vært med på å bygge og levere til ett av de første «grønne kombinertbygg» i Norge.

Til slutt vil jeg sende en helt spesiell Julehilsen til de mange fagarbeidere, formenn og prosjektledere som jobber på Høgvoll, dere har gjort en fantastisk jobb!

PS: Nå åpner vi for at megler igjen kan sette søkelys på salg av de 6 resterende leiligheter.

Med dette ønsker jeg deg en riktig God Jul, og et Godt Nytt År!

Med vennlig hilsen
Hans Olav Bakås
Styreformann
Høgvoll AS

Flere blogginnlegg