Høgvoll over og under!

Nå øker aktiviteten over gateplan, og her kan du følge med på hva som har skjedd av arbeider under gateplan. Prosjektet har hatt fokus på grunnforhold samt ønsket å avhjelpe parkeringsbehovene i Bø Sentrum ved å maksimere parkeringsareal i kjeller. Mye har skjedd under gateplan siden prosjektet fikk kommunale tillatelser til oppstart 31.mai. 
Høgvoll står på fjell
Som en del av vår strategi valgte vi å spunte og pæle, hvor det nå er 100 pælepunkt som går rett til fjell som befinner seg 5-10 meter under kjellergulv, som sammen med spunt som bli stående gir en god stabilitet for område.
I 2012/2013 gjennomførte kommunen en geoteknisk utredning av kvikkleiresone 1345 Bø Sentrum hvor et stort område ble avmerket og risikovurdert. 
Maksimering av parkeringskjeller for avhjelpe parkeringsbehovene i sentrum
Gulvarealet i kjeller er nesten dobbelt av gulvarealet i 1.etg, dvs vi bebygger hele tomten under bakke. Dette krevde nytenkning av våre ingeniører, hvor vi av hensyn til omgivelsene valgte å flytte kranen inn i kjeller og la deler av kjeller stå åpen mens vi bygger resterende 5 etasjer over bakke. Alternativet var at vi måttet bygge mindre parkering, da det ikke var mulig å få plassert 2 kraner på en fornuftig måte.
Egen energisentral som vil produsere 40-60% av energien til bygget
Infrastruktur til energisentralen og boring av ca 1200 meter i fjell som forsyner 6 energibrønner er ferdig. 
Betongarbeider
Vi har nå en moderne, funksjonell og fremtidsrettet underetg, som bidrar til en arealeffektiv utbygging som er bra for Høgvoll og Bø Sentrum.
Over bakke
Arbeidene i grunn, VA, energisentral og betong har gått bra. I dette prosjektet er vi stolte av å kunne bruke lokale leverandører. De gjør en solid og god jobb og tar et stort eierskap til å levere et godt prosjekt. Nå fortsetter arbeidet over bakke!

Flere blogginnlegg